Own a Franchise

Success Stories

Pingu’s English Lithuania - Sniežana Daubarienė, Master Licensee

Brief Timeline 2014: First centre opened in Vilnius. Second centre opened in Alytus. 2015: Third centre officially launched in Klaipedia in September.…
Read more

Pingu’s English, Thailand – Dr. Nipat Ungpakornkaew Master Franchisee

Brief Timeline Jun 2009: 1st Corporate-Owned Pingu’s English School May 2011: 10th Pingu’s English Unit Franchise Jun 2011: 1st Pingu’s English School Licensing…
Read more

Success Story: Pingu’s English Palestine

On the road to success through early education. Palestine launches first unit license operation. Exactly three months after Early Learning Centre Ltd…
Read more

Pingu’s English Italy – Daniele Arboit, Master Licensee

Brief Timeline 2012 – Signed contract in June and opened corporately owned centre in Bologna 2013 – Opened 6 Unit Franchises 2014…
Read more

Testimonials

Học sinh của chúng tôi rất hăng hái học Anh ngữ tại Pingu’s English. Bọn trẻ luôn kể rằng ở đây chúng học được nhiều thứ và vui vẻ. Còn các vị phụ huynh thì luôn tự hào với những kiến thức và tiến bộ mà con em mình đạt được

Willian Veloso Rocha

Pingu’s English Franchisee in State of São Paulo